• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica
Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. BB-DK-2020/2021-0049

D-I-13

FK Osrblie, DK na základepodnetu delegáta zväzu, z MFS I. triedy 10. kolo Osrblie – Jasenie udeľujev zmysle článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre FK PartizánOsrblie zanekvalitné vyhotovenie videozáznamu v zmysle Rozpisumajstrovských futbalovýchsúťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Športovo – technické zásady,body 1,2, a 3(spôsob vyhotovenia videozáznamov. Pokuta + poplatok 10 € zaprerokovanie bolizahrnuté do MZF. DK beriena vedomie podnet delegátazväzu z MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa bez udeleniadisciplinárnejsankcie (vzhľadom na miesto konania zápasu mimo Valaskej).

Rozhodnutie:BB-DK-2020/2021-0049
Dátum zaevidovania:16.10.2020 08:52
Stav:Vyriešené

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_DK10 EUR16.10.2020 08:52

Pokuty

PopisSumaDátum
FK Osrblie, DK na základepodnetu delegáta zväzu, z MFS I. triedy 10. kolo Osrblie – Jasenie udeľujev zmysle článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre FK PartizánOsrblie zanekvalitné vyhotovenie videozáznamu v zmysle Rozpisumajstrovských futbalovýchsúťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Športovo – technické zásady,body 1,2, a 3(spôsob vyhotovenia videozáznamov. Pokuta + poplatok 10 € zaprerokovanie bolizahrnuté do MZF. DK beriena vedomie podnet delegátazväzu z MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa bez udeleniadisciplinárnejsankcie (vzhľadom na miesto konania zápasu mimo Valaskej).50 EUR16.10.2020 08:52