28.08.2020, Štefan Olšavský

Úradná správa č.1 z 27.8.2020

28.08.2020, Štefan Olšavský
[doc]1. Úradná správa č.1.docx

Úradná správa č. 1 zo dňa  26.8.2020

ŠTK

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať

nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť

sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako

50%.“

4. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

5. ŠTK vydáva nasledovné obsadenie 1.kola:

o 10,30 hod:

Krásna  – KAC Košice Kakalejčík Žofčin Hojsák  Dubecký

o 15,30 hod.:

Slanská huta  – Geča 73 B Žofčin Kakalejčík Hojsák  Dubecký

o 16,00 hod:

Sokoľ  - Šaca Trojčák Sabóčik Borovský

Vyšná Myšľa - Kecerovce Kondáš Seman Šturák

Kavečany  - Slávia TU B Papán Al-Zabidi Kováč

6. ŠK Sokoľ U10 a U11 odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod. na ihrisku ZŠ Považská, sídlisko Terasa

7. ŠTK upozorňuje rozhodcov a DZ, ktorí nemajú ešte uzatvorené zmluvy s MFZ Košice, ktoré ste obdŕžali v týždni, aby ste doručili tieto podpísané zmluvy do stredy 2.9.2020.

Prečítané: 58x