Športovo-technická komisia
KEm-STK-2020/2021-0001
Štartovné na SR 2020-2021
V zmysle uznesenia z VV a Aktívu ŠTK MFZ ukladáme Vám štartovné vo výške 50 € pre družstvá dospelých.
Rozhodnutie: KEm-STK-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 05.08.2020 09:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:33
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:33
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:34
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:35
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:35
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:37
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:38
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:39
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:39
Rozhodnutie VV a Aktívu ŠTK 50 EUR 05.08.2020 09:41