15.07.2020, Vladimír Hubka

Zápisnica z VV LFZ zo dňa 25.6.2020

15.07.2020, Vladimír Hubka

Zápis z VV LFZ zo dňa 25.6.2020 č.29

Prítomní: pp. Repa, Bomba, Lauko, Podstrelenec, Tomčík, Kruták, Hubka, Dráb, Bella, Kendera, Vrtich,Zeleňák

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Príprava konferencie

4. Rôzne

1. Zasadnutie VV LFZ otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: Splnené: č. 59,60,61.

2. Informácie: J.Dráb o prebiehajúcom turnaji LFZ

3. Príprava konferencie, podľa programu zverejnenom v ÚS so začiatkom 3.7.2020 o 15,30 h. v reštaurácii Liptov 1713.

4. Rôzne

4.1. J.Dráb finále zimn ý turnaj LFZ Ľubeľa-Černová 26.7. o 16,00 h. v Liskovej, zabezpečiť 50 ks večere pre hráčov a funkcionárov.

4.2. I.Bella k TMK a k ankete jedenástka roka LFZ, okrem anketného lístku R v I. triede zapíšu podľa vyjadrenia vedúcich družstiev najlepšieho hráča z každého družstva

4.3. Vyhlásenie 11-tky roka 2020 L.Sliače, P.Ves.

4.4. J.Zeleňák, predložil uznesenie DK ako postupovasť pri zostávajúcich trestoch hráčov po ukončení súťaže. Uznesenie je v súlade so SFZ a bude publikované prostredníctvom ÚS.

4.5. J.Dráb, zastrešenie súťaží, ako nový záujemca zatiaľ nepribudol nikto, ostávajú, Slovekon, Penzion Larion, Sportika.

4.6. P.Vrtich ku KR do 12.7. sa majú prihlásiť noví záujemcovia, budú poriadať seminár pred súťažou v Liskovej, školenie nových R po 12.7.2020. Zatiaľ prihlásení na funkciu rozhodcu sú 4 kandidáti.

4.7. E.Kendera, OK bez problémov, avizoval neprihlásenie B družstva MFK Ružomberok do II. Ligy.

4.8. P.Tomčík, k turnaju LFZ

4.9. J.Kruták ku RK

4.10. J.Podstrelenec, k turnaju LFZ a k vypisovaniu zápisov od R poukázal na stretnutie Bobrovec-Iľanovo, kde bolo uvedených len 20 divákov, skutočnosť bola iná, cca 100 divákov.

4.11. S.Bomba, všeobecne k futbalu a k turnaju LFZ

4.12. E.Lauko pozitívne k turnaju LFZ

UZNESENIE č. 29

I. berie na vedomie

a/ informácie podané J.Drábom

b/ pripravenosť konferencie LFZ na deň 3.7.2020 o 15,30 h.

c/ podnety a príspevky, ktoré sú uvedené v časti Rôzne

II. schvaľuje

a/ postup DK pri zostávajúcich trestoch hráčov po predčasne ukončených súťažiach

III. ukladá

62. organizačne zabezpečiť konanie konferencie LFZ dňa 3.7.2020 spojenú s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2020-21

T: v texte Z:predseda LFZ, sekretár LFZ,predseda ŠTK

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 21x