06.02.2020, Vladimír Hubka

Zápisnica z VV LFZ č. 26 z dňa 21.11.2019

06.02.2020, Vladimír Hubka
image

  

Zápis z VV LFZ 21.11.2019 č. 26

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Hubka, Kruták, Bella, Kendera, Bubniaková, Vrtich

Program: vyhlásenie 11-tky LFZ

- vyhlásenie 11-tky LFZ KD Lipt. Sliače

- vstupné 10.- € /nevyberať od predsedov a členov komisii LFZ a ocenených hráčov

- Tomáš Chovanec pripomienky na jeho správanie v súťaži futsalová liga Rbk

Uznesenie č. 26

I. Berie na vedomie

a/ pripomienky na správanie Tomáša Chovanca /futsalová liga Rbk/

II. Schvaľuje

a/ navrhnutú jedenástku LFZ za rok 2019 a jej zverejnenie v ÚS

b/osobnosti LFZ za rok 2019 pp. Ján Haspra st. Anton Škorupa, Július Eliáš a Štefan Šeffer in memoriam 

c/R za rok 2019 Miroslav Ivan, R-talent za rok 2019 Andrej Krivoš

d/ tréner dospelí za rok 2019 Roman Kloták, mládež Pavol Demenčík

III. ukladá

57. priebežne pripravovať,  kontrolovať zabezpečenie a organizovanie vyhlásenie 11-tky LFZ v L.Sliačoch a zabezpečiť plynulú organizáciu tejto akcie v spolupráci s Jozefom Dvorským

T: v texte Z: predseda LFZ, sekretár LFZ

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 11x