05.06.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č.44 (5.6.2020)

05.06.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 050620

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 44/2019-20

SEKRETARIÁT

1.  Konferencia spojená s vyžrebovaním  nového ročníka LFZ sa bude konať v  piatok 3.júla 2020 o 15.30 h. v    Lipt.  Mikuláši, reštaurácia 1713 -  apartmány Liptov. Za každý FK sa    zúčastňuje  1 delegát. Na  konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za    rok 2019 a  prerokovaný  rozpočet na rok 2020. Predbežný program    konferencie: Otvorenie a  prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle    stanov, Schválenie  pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej    komisie, Správa o  činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie    rozpočtu za rok  2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej    komisie,Správa  mandátovej komisie,Diskusia, Vyžrebovanie nového  súťažného ročníka,  Návrh na uznesenie z   konferencie, Záver. Po  skončení bude delegátom  konferencie podaná   večera. Zároveň na konferenciu pozývame za každý  FK  jedného delegáta.

2. Normálny  pracovný režim v rámci SFZ  pokračuje od 15.6.2020. Od 1.6. do  12.6. je v rámci SFZ nariadená pre  zamestnancov dovolenka.

3. VV LFZ bude vo štvrtok 25.6.2020 o 15,30 h. na LFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, na  Opatrenia  úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6. vo veci prevádzky  vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom  E.

2.Vyzývame  všetky FK, že už môžu zasielať prihlášky na novú sezónu zaužívaným  spôsobom cez ISSF ( najprv vytvorenie družstva pre danú vekovú kategóriu  a až potom zaslať prihlášku úplne vyplnenú) najneskôr do 23.6.2020 do  24.00 hod.. Nezabudnite uvádzať hrací deň , hrací čas, ako aj 2  kontaktné osoby. Čísla pre vylosovanie zostávajú z minulej sezóny.  Zámena bude možná len po súhlase dotknutých FK cez podanie na ŠTK od obidvoch FK. V prípade neprihlásenia sa FK  dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil sa bude na uvoľnené  miesto dopĺňať FK z nižšej súťaže podľa postavenia v tabuľke po jesennej  časti sezóny 2019/2020 ( v prípade rovnosti bodov sa bude hrať barážové  MFS na neutrálnej pôde). Predpokladaný začiatok sezóny je 2.8.2020.

3.Letný pohár LFZ – prihlásilo sa 16 FK. Nasadenie –1.L. Sliače, 2.Važec,  3.L. Kokava, 4.L. Lužná, 5.Dúbrava, 6.Lisková, 7.Ludrová, 8.Smrečany,  9.Iľanovo, 10.P. Lupča, 11.Hybe, 12.Prosiek, 13.Bobrovec, 14.Hrboltová  15. L. Trnovec, 16. Vavrišovo.  Štartovné 20 €. Hrací pavúk. č.16 a 1, č.9 a 8., ďalšie dvojice – 12 a 5,  13 a 4, 14 a 3,  11 a 6, 10 a 7 a 15 a 2. Keďže sa  prihlásilo menej FK, výhra bude zredukovaná na polovicu, tj. víťaz  dostane odmenu 100 € + pohár a porazený finalista 50 €. V 1.kole by ako  domáci bol FK z nižšej súťaže. V ďalších kolách sa budeme snažiť to urobiť tak, aby FK, ktorý hral v 1.kole von, hral  v 2.kole doma. V prípade, že sa v ďalšom kole stretnú FK, ktoré hrali  predtým doma, tak opäť bude mať výhodu nižšie nasadený FK. Hrací deň  nedeľa UHČ. Začiatok turnaja je naplánovaný na 14.6.

Vylosované dvojice 1.kola – zápas č.1 - Vavrišovo - L. Sliače, zápas č.2 - Iľanovo  – Smrečany, zápas č.3 - Prosiek – Dúbrava, zápas č 4 - Bobrovec – L.  Lužná, zápas č.5 - Hrboltová – L. Kokava, zápas č.6 - Hybe – Lisková,  zápas č.7 - P. Lupča – Ludrová, zápas č.8 - L. Trnovec – Važec. V 2.kole  sa stretnú víťazi zápasov č.1 a 2, porazení z týchto zápasov atď.

4.Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová plánujeme na 26. júla na ihrisku v Liskovej.

5.Dodatočne akceptujeme prihlášku FK Vavrišovo do letného pohára LFZ, má pridelené č. 16 a v 1. kole sa na domácom ihrisku stretne s L.Sliačmi.

Disciplinárne opatrenia pre letný futbalový pohár roč.2020.

- rozhodovanie -   nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu  a  môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

-   za fyzické napadnutie súpera, ako aj fyzické napadnutie rozhodcu,   prípadne iných osôb, bude DK postupovať v zmysle Disciplinárneho   poriadku SFZ

Žltá karta  - za 3 ŽK - pozastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie

Červená karta :

Podľa čl.45 DP(zakázaná hra)

a) nedošlo ku zraneniu hráča : DS pokuta 10 €

b) došlo ku zraneniu hráča: DS pokuta 20 €

Vylúčení po 2. ŽK.  DS – pokuta 10 €

HNS –čl.46 DP:DS pokuta 20 €

HNS – čl. 47 DP : DS pokuta 50 €

HNS – čl.48 ,49, 50 DP : DS v zmysle DP SFZ

Všetky ostatné previnenia sa budú riešiť v zmysle DP SFZ.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.    Upozorňuje na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, mesiace    júl,august. Info na www.kidsfunacademy.sk, resp. pozri ÚS LFZ č.    40/2019-20.

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ

Prečítané: 221x