25.09.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č.12 (25.9.2020)

25.09.2020, Vladimír Hubka
[doc]DL 09.kolo.pdf

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 250920

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12/2020-21

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK na usmernenie hl. hygienika SR č. 7189/2020 zo 14.9..2020 ohľadom organizovania hromadných podujatí, z ktorého pre FK vyplýva v čase od  14.9.  do 1.10. zabezpečiť na svojich štadiónoch nosenie rúšok ak nie je  dodržiavaný odstup 2 m. FK zabezpečia oznámenie o tejto povinnosti pri  vstupe na štadión. Náhradníci musia mať na lavičke rúška, ako aj ostatní  funkcionári okrem trénera. Za dodržiavanie je zodpovedný každý FK za  svojich hráčov a za ostatné opatrenia domáci FK, ale aj každý  jednotlivec za seba. Naďalej platia opatrenia o dezinfekcii všetkých  priestorov a rúk v celom areáli.

2.Žiadame  o predloženie videa z MFS - 8.kolo – 6.liga – Dúbrava - Hubová, 7.liga –  Demänová - Bobrovec - , 8.liga – L. Revúce – L. Ondrej

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK Važec, Bobrovec a L. Vlachy. Lúčky – s výhradami – chýba  zvukový záznam, nariaďujeme FK Lúčky doručiť video s MFS Lúčky – Hybe  aj so zvukovým záznamom. V prípade nedoručenia do 1.10.2020, odstúpime  FK Lúčky na DK za neúplne video .

4.Súhlasíme  s dohodou FK o zmene termínu : U 11 – 5.kolo – L. Ondrašová – Kr.  Lehora v Kr. Lehote 26.9. o 12:30, L. Hrádok – Demänová – 27.9. z 10:00  na 13:00 a L. Štiavnica Lúčky z 26. Na 27.9. o 10:30. U 15  MF – 5.kolo – Sv. Kríž – Jamník – 27.9. z 11:30 na 12:30 , U 15 sk. B –  8.kolo – L. Sielnica – Hybe 4.10. z 12:00 na 15:00. U 13 KP – 4.kolo –  L. Štiavnica – P. Lupča a L. Ján – Bešeňova z dôvodu výskytu korony na  ZŠ L. Lupča, resp. L. Ján odkladáme na neskorší termín podľa dohody FK.

5.Ďalší turnaj U 19 MF sa uskutoční 3.10. od 10:00 v L. Revúcach.

6.Turnaj  U 9 –10.10. v Kr. Lehote za účasti domácich, L. Ondrašovej  a Ružomberku. V Bešeňovej 11.10.za účasti domácich, Ľubochne, Paludzky  a Uh. Vsi.

7.Na základe správy delegáta, odstupujeme na DK trénera Bobrovca – Pavol Labaj za správanie po MFS 6.kola 8.ligy - Demänová – Bobrovec.

8.Berieme  na vedomie oznámenie FK L. Teplá o riešení nahrávania MFS kamerovým  systémom. Ak situácia nebude do jarnej časti vyriešená, nariaďujeme  nahrávať z viac vyvýšeného miesta ako doteraz. Taktiež oznámenie FK  Lúčky o riešení kvalitnejšieho internetového pripojenia najneskôr do začiatku jarnej časti.

9.Upozorňujeme  všetky FK ako aj R, že pri mládeži je konfrontácia povinná a pri  dospelých nie, ale R je povinný sa pred MFS pýtať kapitánov, či chcú  robiť konfrontáciu. FK majú právo pred MFS si pýtať od R zápasovú  súpisku, aby si mohli odkontrolovať svojich, ale aj súperových hráčov,  ktorí sú na MFS. AR 1 je povinný pri striedaní skontrolovať  striedajúceho hráča – výstroj, číslo dresu, opýtať sa ho  na meno a skontrolovať to so zápisom s MFS. Zároveň upozorňujeme všetky  FK, že pri nahrávaní MFS je potrebné venovať zvýšenú pozornosť priebehu  striedania, aby to bolo na videu vidno.

10.Pozývame  na 1.10. 2020 o 15.30 na LFZ k MFS 8.kola 7.ligy dospelých - R –  Miroslav Antol, AR 1 – Milan Smatana, kap. Demänová – Peter Húska, kap.  Bobrovec – Samuel Danko a tréner FK Demänová - Jozef Pavlovič.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U 32: Samuel Greško (1328126)  ŠK Bobrovec, U19 - dorast, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej  príležitosti zabránením dosiahnutia gólu na bránkovej čiare zakázanou  hrou rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie  výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP , od 21.9.2020.

U 33: Tomáš Taragel (1199143)  TJ Družstevník Liptovská Kokava -6. liga dospelí, vylúčený za HNS  –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa  čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.9.2020.

U 34: Matej Kendera (1179803)  FK Ružomberok – Biely Potok 7. liga -dospelí, vylúčený za HNS –  kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP.  DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 21.9.2020.

U 35: Filip Čonka (1387432), TJ Snaha Ploštín ( U15 – skupina B), vylúčený za HNS – udretie protihráča nadmernou silou v prerušenej hre , podľa čl.49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 21.9. 2020.

Vylúčení po 2. ŽKDS  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1  súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U 36: Jozef Marton (1219540) OŠK Renop Liptovská Teplá – 6.liga dospelí, od 21.9.2020.

U 37: Peter Tkáč (1073224) FC 34 Liptovský Mikuláš Palúdzka – 6. liga dospelí, od 21.9.2020.

U 38: Radovan Kmeť (1275939) OŠK Ludrová – 6. liga dospelí, od 21.9.2020.

U 39: Patrik Hazucha (1298810) TJ Tatran Liptovské Revúce – 8.liga dospelí, od 21.9.2020

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 30: DK vzala na vedomie podanie ŠK Bobrovec ohľadom neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová zo stretnutia 7. ligy-  dospelí konaného dňa 20.9.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec. Prípady  ohľadom neoprávneného štartu hráča a jeho pripustenie do hry spadá pod  odbornú komisiu ŠTK a KR a až na základe stanovísk týchto komisií sa DK  môže zaoberať týmto prípadom. DK prípad odstupuje na ŠTK a KR.

U 31: DK vzala na vedomie podanie ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39´a vetácie R - Miroslav Antol zo stretnutia 7.  ligy- dospelí konaného dňa 20.9.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec.  Uvedené nespadá pod kompetenciu DK, ale pod odbornú komisiu - KR. DK  prípad odstupuje na KR.

U 40: Tomáš Mikušiak (1231771), ŠK Bobrovec, 7. liga, na základe zápisu o stretnutí a zápisu DZ, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko k HNS(vulgárna kritika a hrubé urážky R v útrobách štadióna) do 29.09.2020 podaním cez ISSF alebo na mail: dklfz1@gmail.com, k HNS –  po ukončení stretnutia  8. kolo 7. Ligy, ŠK Demänová – ŠK Bobrovec  dňa  20.09.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Bobrovec od 25.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 43/1,2a,4 a čl.71/1,2,3a, 6,7, DP.

U 41: Pavel Labaj (1312157), tréner ŠK Bobrovec . Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS. Na  základe Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia k HNS – hrubá  verbálna urážka delegovaných osôb a LFZ , podľa čl. 47/1b DP. DS –  pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b .

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej  komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa  podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA ROZHODCOV

12/1 Ospravedlnenia: Baláž Ri. (26.-27.9.), Katrák D. (20.9. U15), Kubínová K. (20.9.-do oznámenia),  Gazdík  D. (20.9.-PN), Baláž Ri. (20.9.-U11), Jančuška J.  (26.9.,11.10.,16.-18.10.), Žiak R. (26.9.), Zeleňák J. (27.9.), Raffaj  J. (26.-27.9.), Turčiaková B. (24.9.), Grendel J. (3.10.), Rúčka M.  (10.-11.10.),

12/2 KR berie na vedomie e-mail: Tkáč P., Kubínová K.,

12/3 KR vzala na vedomie ostatné opatrenie v zmysle DP, ktoré  sa týka podania ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39. min. a vetácie R -  Miroslav Antol zo stretnutia 7. ligy dospelí konaného dňa 20.09.2020  medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec a vzhľadom na vyššie uvedené KR žiada ŠK  Demänová o dodanie videozáznamu na DVD nosiči zo stretnutia 8.kola  7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Demänová – ŠK Bobrovec konaného dňa  20.09.2020 o 15:00 hod. na ihrisku v Demänovej najneskôr do 29.09.2020.  Zároveň upozorňujeme ŠK Bobrovec, že každý FK má právo požiadať KR o  nedelegovanie R a DZ na MFS ich družstiev. FK žiadosť o nedelegovanie  zašle formou podania podnetu na KR prostredníctvom ISSF alebo písomne v  termíne najneskôr do 21 dní pred jesennou, resp. jarnou časťou ročníka. V prípade nepredloženia žiadosti o nedelegovanie, nie je možné bez  udania závažného dôvodu (napr. opodstatnená sťažnosť), žiadať o  nedelegovanie, resp. o predelegovanie R a DZ. Opodstatnenosť dôvodu môže  posúdiť len KR.

12/4 KR vzala na vedomie ostatné opatrenie v zmysle DP, ktoré sa týka  podania ŠK Bobrovec ohľadom neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová zo  stretnutia 7. ligy dospelí konaného dňa 20.09.2020 medzi ŠK Demänová -  ŠK Bobrovec. Prípady ohľadom neoprávneného štartu hráča a jeho  pripustenie do hry spadá pod odborné komisie ŠTK a KR. Na základe  zistených skutočností KR konštatuje, že vyriešenie neoprávneného štartu  hráča ŠK Demänová je plne v kompetencii ŠTK, preto KR podnet ŠK Bobrovec  odstupuje na ŠTK.

12/5 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 R – Oravec Ma. Za  zistené nedostatky v Zápise zo stretnutia 8.liga dospelí Sportika medzi  TJ Družstevník Štiavnička – TJ Tatran Liptovské Revúce konaného dňa  13.09.2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Štiavnička bude R riešený v zmysle  „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

12/6 Náhradného seminára dňa 18.9.2020 v Liskovej resp. v Palúdzke sa  zúčastnili nasledovní R: Cibuľa M., Gazdík D., Holub P., Janíček J.,  Širúček F. a Štachura A., ospravedlnení boli nasledovní R: Glajza J.,  Baláž Ro. a Bakoš M.


Igor Repa                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                      sekretár LFZ

Prečítané: 499x