12.06.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 45 (12.6.2020)

12.06.2020, Vladimír Hubka
[doc]Letný pohár LFZ 01.kolo.pdf

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 120620

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 45/2019-20

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady  opustil dlhoročný funkcionár futbalu v Ludrovej p. Václav Kmeť vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka sa koná v piatok 12.6.2020 o 14,00 h. v kostole v Ludrovej. Česť jeho pamiatke!

SEKRETARIÁT

1. Konferencia spojená s vyžrebovaním nového ročníka LFZ sa bude konať v piatok 3.júla 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Predbežný program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie,Diskusia, Vyžrebovanie nového súťažného ročníka, Návrh na uznesenie z konferencie, Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera. Zároveň na konferenciu pozývame za každý FK  jedného delegáta.

2. Normálny pracovný režim v rámci SFZ pokračuje od pondelka 15.6.2020.

3. VV LFZ bude vo štvrtok 25.6.2020 o 15,30 h. na LFZ.

4. Upozorňuje na úhradu MZF za máj 2020 tie FK, ktoré sú dotknuté.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, na  Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ  tomuto opatreniu z 5.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažérom. Za dodržiavanie je zodpovedný domáci FK, ale aj všetci jednotlivci za seba, ktorí sa takýchto MFS zúčastnia. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa organizovania MFZ  v podmienkach LFZ :

- zabezpečiť príchod družstiev do areálu štadióna s dostatočným časovým ako aj vzdialenostným rozostupom. Hráči si pri príchode nepodávajú ruky. Pri vchode do budovy štadióna musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk, prípadne aj pri každej miestnosti v areáli štadióna.

- pred príchodom družstiev a DO, musia byť všetky miestnosti vydenzifikované a podľa možnosti aj otvorené, aby sa osoby nedotýkali kľučiek ap.

- obmedziť počet osôb v šatni na minimálne množstvo a čas. Najprv sa prezlečú hráči základnej 11-tky, a až keď výjdu von na rozcvičku, idú do šatne náhradníci.

- predzápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch hráčov.

- pred výkopom sa nerobí spoločný nástup družstiev, ale hráči sa postavia na vylosované polovičky podľa jednotlivých postov.

- počas MFS, pri prerušenej hre sa vyžaduje dostatočný odstup hráčov.  Počas hry sú zbytočné diskusie medzi hráčmi, resp. s DO neakceptovateľné. Pri dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené s objímaním ap.

- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z HP schádzajú v dostatočných rozostupoch.

- technická zóna môže byť zväčšená ako aj lavica s náhradníkmi, resp. s ďalšími osobami zúčastnenými na MFS, ktoré musia byť v dostatočných rozostupoch. Každý hráč ako aj náhradníci musí mať vlastnú fľašu s občerstvením, ktoré počas MFS využíva.

- po skončení MFS sa doporučuje individuálne sprchovanie, prípadne v dostatočných odstupoch. Prípadne sa doporučuje aj sprchovanie doma.

- domáci FK upozorní divákov na dodržiavanie rozostupov. Tak isto upozorňujeme FK na pravidla pri prevádzke bufetov.

2.Uzavierka prihlášok na novú sezónu je najneskôr do 23.6.2020 do 24.00 hod. Pri mládeži písať, či sa jedná o MF, resp. veľký.  Predpokladaný začiatok sezóny je 2.8.2020.

3.Letný pohár 2020 – prihlásilo sa 16 FK.  Nasadenie –1.L. Sliače,  2.Važec, 3.L. Kokava, 4.L. Lužná, 5.Dúbrava, 6.Lisková, 7.Ludrová, 8.Smrečany, 9.Iľanovo, 10.P. Lupča, 11.Hybe, 12.Prosiek, 13.Bobrovec, 14.Hrboltová, 15. L. Trnovec, 16.Vavrišovo.  Štartovné 20 €. Hrací pavúk: č.16 a 1, č.9 a 8., ďalšie dvojice – 12 a 5, 13 a 4, 14 a 3,  11 a 6,  10 a 7 a 15 a 2. Keďže sa prihlásilo menej FK, výhra bude zredukovaná na polovicu, tj. víťaz dostane odmenu 100 € + pohár a porazený finalista 50 €. V 1.kole by ako domáci bol  FK z nižšej súťaže. Hrací deň nedeľa UHČ. Začiatok turnaja je naplánovaný na 14.6. Hrať sa bude ďalšie 3 nedele. Zmena hracieho času len po súhlase so súperom.

Vylosované dvojice 1.kola – zápas č.1 – Vavrišovo - L. Sliače , zápas č.2 -  Iľanovo – Smrečany, zápas č.3 - Prosiek – Dúbrava, zápas č 4 - Bobrovec – L. Lužná, zápas č.5 - Hrboltová – L. Kokava, zápas č.6 - Hybe – Lisková, zápas č.7 - P. Lupča – Ludrová, zápas č.8 - L. Trnovec – Važec. V 2.kole sa stretnú víťazi zápasov č.1 a 2, porazení z týchto zápasov atď.

4.Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová bude  26.7. o 16:00 na ihrisku v Liskovej.

5.Dodatočne akceptujeme prihlášku FK Vavrišovo do Letného pohára LFZ, bez nároku na zmenu nasadenia a vylosovania, tj. bude im pridelené č.16 a v 1.kole privítajú L. Sliače. Na základe dotazu viacerých FK okrem hráčov na hosťovaní, umožňujeme  všetkým FK v tejto súťaži využiť svojich kmeňových hráčov, ktorí sú na hosťovaní v iných FK do 30.62020 a nie sú ich FK prihlásené do tejto súťaže , za týchto podmienok :  Títo hráči nemôžu nastúpiť v základnej zostave. V zápise budú uvedení len v zázname  - meno a č. RP, aby sa dali overiť v ISSF, max. 3 hráči. Tak isto R v poznámke uvedie, kedy títo hráči nastúpili na MFS. Ak budú FK chcieť skúšať nejakých hráčov, ktorí nie sú ich kmeňovými hráčmi, bude to možné len so súhlasom súpera, max. 1 hráč a tiež len na 2.polčas. Táto skutočnosť musí byť taktiež uvedená v záznamoch R s menom a č. RP dotyčného hráča.

V prípade nerozhodného výsledku, bude nasledovať ihneď po stretnutí po 5 kopov zo značky pokutového kopu. Ak sa ani tu nerozhodne, budú nasledovať po 1 kope na obidvoch stranách do rozhodnutia.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, pozri ÚS LFZ č. 40.

KOMISIA  ROZHODCOV

45/1 Predpokladaný začiatok sezóny 2020/2021 je 02.08.2020.

45/2 Letný seminár R spojený s fyzickými previerkami R sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia podľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-19 vydaných vládou SR, na ihrisku v Liskovej dňa 19.07.2020. Prezentácia účastníkov bude od 9:00 hod do 9:30 hod. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 26.07.2020  na ihrisku v Liskovej o 13:30 hod. Letný seminár DZ sa uskutoční dňa 26.07.2020 taktiež na ihrisku v Liskovej o 14:00 hod.  Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

45/3KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 12.07.2020. Termín školenia bude podľa počtu uchádzačov uverejnený dodatočne.

45/4Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na začiatok nového ročníka 2020/2021 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2020-30.06.2021 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2020.

45/5 Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Pravidlá futbalu 2019“ (platné od 1.6.2019, po úprave 22.1.2020) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/01/393f8642-5f90-4f0c-af65-e8b87a1fa3f4.pdf

45/6  Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Zmeny a doplnenie pravidiel futbalu 2019/2020“ (platné od 1.6.2019) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

45/7  Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Zmeny a doplnenie pravidiel futbalu 2020/2021“ sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf

DELEGAČNÝ LIST Letný pohár LFZ 1.kolo 14.6.2020 o 17,00 h.

Vavrišovo-Sliače NemecP. Bubniak, Iľanovo-SmrečanyŽiar Švorčík Murza, Prosiek-Dúbrava Širuček PlevaV. Bobrovec-L.Lúžna NemecJ. Zlejší, Hrboltová-L.Kokava Podskuba Štachura, Hybe-Lisková Oravec Kutnár, P.Ľupča-Ludrová Baláž Ro.Baláž Ri. L.Trnovec-Važec CibuľaČrep

Finále zimný pohár LFZ 26.7.2020 o 16.00 h. v Liskovej

Ľubeľa-Černová Wosinski Kutnár Črep


Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ

Prečítané: 23x