15.05.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 41 (15.5.2020)

15.05.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 150520

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 41/2019-20

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady v uplynulom období opustil vo veku 88 rokov Ing. Ivan Štefanovič z L.Mikuláša. Na vtedajšom Okresnom futbalovom zväze pracoval ako predseda matričnej komisie, neskôr vykonával funkciu podpredsedu zväzu. Bol tiež popredným futbalovým funkcionárom v klube VTJ Dukla Liptovský Mikuláš. Česť jeho pamiatke!

VÝKONNÝ VÝBOR

1. VV LFZ na svojom zasadnutí 14.5.2020 o.i. schválil zjednotenie štartovného u družstiev dospelých na 200.- € v 6.,7. a 8.lige. Zároveň schválil v novom súťažnom ročníku 2020-21 polovičné štartovné, všetky družstvá dospelých 100.- €.  Tiež súhlasil s návrhom ŠTK usporiadať v mesiaci jún 2020 v prípade priaznivých podmienok turnaj LFZ, ktorý by sa odohral vyraďovacím systémom a na základe prihlásených FK.

2. Finále zimného pohára LFZ sa uskutoční na štadióne v Liskovej v druhej polovici mesiaca jún.

3. Poveril ŠTK, aby pripravila propozície a termíny týchto stretnutí a zároveň elektronickou formou riešila prihlášky do súťaží na nový súťažný ročník s termínom do 25.jún 2020. Aktív pred novým súťažným ročníkom spojený s konferenciou LFZ plánuje uskutočniť začiatkom mesiaca júl 2020. Všetko v prípade, že podmienky vzhľadom na súčasnú situáciu budú priaznivé a takéto podujatia bude možné uskutočniť. Nový súťažný ročník by sa mal rozbehnúť 2.8.2020. Presnejšie informácie v ďalších ÚS.

4. Upozorňuje na informatívnu správu TMK v predchádzajúcej ÚS.

SEKRETARIÁT

1. Vzhľadom na súčasnú situáciu akékoľvek naliehavé problémy doporučuje riešiť telefonicky 0905 928663, resp. 0905 722914.

Igor Repa                                                                                          Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                     sekretár LFZ

Prečítané: 110x