10.07.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 1 (10.7.2020)

10.07.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 100720

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 1/2020-21

SEKRETARIÁT

1. MZF za mesiac jún je splatná 13.7.2020.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Vylosovanie je zverejnené v ISSF. Hrací systém mládeže 2020/21 – U 19 – 6.liga - 8 FK – 3 kolovo. Oficiálny začiatok  15.8., ale 1. a 2.kolo sa budú dohrávať 1. resp. 15.9. , čiže začneme 29.8. Podobne to bude vo 4.lige U 15 ,ale tam sa bude hrať len 2 kolovo a potom bude nasledovať nadstavba medzi družstvami na 1-4.mieste resp. na 5-8.mieste v skupinách A a B so zápočtom vzájomných zápasov. U 19 MF – 3 FK – turnajový spôsob – 4 turnaje na jeseň a 5 na jar. U 15 – MF 5 FK – 4.kolovo. U 13 – začiatok 3.9. – KP – 7 FK – 3 kolovo , U 13 MF – 10 FK – 2 kolovo. U 11 –12 FK – 2 kolovo -  začiatok 27.9.  U 9 – 8 FK – turnajovo.

2.Pohár LFZ – hral by sa systémom ako tohtoročný Letný pohár. Prihlásiť sa môže max. 32 FK do 31.8. 24.00, pričom každý FK by odohral po 5 MFS. 1.kolo by sa uskutočnilo 15.9. , ďalšie v prípade dobrého počasia po skončení jesennej časti. Zvyšné v februári až marci. Hralo by sa hlavne na prírodných trávnikoch. FK by boli nasadzované podľa umiestnenie v nedohratej sezóne 2019/20. V 1.kole by výhodu domáceho prostredia mali FK s nižším nasadením. V Ďalších kolách by sme sa snažili, aby každý odohral rovnaký počet MFS doma a von. V 5.kole, ak by oba FK mali rovnaký počet MFS doma a von, tak by bolo domácim prostredím zvýhodnené FK s nižším nasadením. V prípade prihlásenia 16 FK sa budú hrať 4 kola. Min. záujem je 8 FK, kde by sa hrali 3 kolá.

3.Schvaľujeme zmeny hracích časov na novú sezónu : Dospelí - 6.liga – L. Kokava – sobota 15:00, L. Teplá – sobota UHČ, Ludrová – nedeľa 10:30. 7.liga – Hybe – sobota – 15:00, Beňadiková a Východná  – sobota UHČ. 8.liga – Hybe B – So UHČ v Kr.  Lehote, B. Potok a Hrboltová – nedeľa 10:30, L. Revúce – 15:00, L. Ondrašová – z dôvodu rekonštrukcie HP odohrá všetky MFS v auguste na ihriskách súperov.

6.liga – U 19 –Palúdzka a Ľubeľa – sobota 14:00, spoločne družstvo Vavrišovo – Jamník bude hrať striedavo vo Vavrišove a Jamníku.

4.liga U 15 – Likavka – nedeľa 3 hod. pred dosp., Bešeňová – sobota 11:00,  MF U 15 – Jamník – nedeľa 10:30, L. Revúce – nedeľa 12:30

U 13 MF – Vavrišovo –nedeľa a Východná sobota predzápas dospelých. U 13 KP – Ružomberok 17:00 na UT.

U 11 – Ľubochňa – nedeľa 10:30, Černová, Demänová a Lúčky – nedeľa predzápas dosp., Závažná Poruba – štvrtok UHČ U 13, L. Hrádok – nedeľa 10:00 na UT.

Upozorňujeme všetky FK, aby si tieto výnimky skontrólovali v rozpise jesennej časti, kde sú už nahrané.

4.Upozorňujeme FK, ktoré budú v mládežníckych kategóriach vytvárať spoločné družstva, doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred súťažou dohodu o vytvorení tohto spoločného družstva za každú kategóriu zvlášť. Pristupujúce FK musí najneskôr pred 1.MFS doručiť na LFZ zoznam pristupujúcich hráčov do týchto družstiev ( ideálne cez podanie na ŠTK ). Hráči na striedavý štart sa schvaľujú najneskôr 3 dni pred 1.MFS. FK, ktoré nemá mládežnícke družstvo, iba bude mať hráčov na striedavý štart, taktiež doručí na LFZ zoznam hráčov, ktorých má v iných FK na striedavom štarte podľa vekových kategórii.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na zadávanie transferov v letnom prestupovom období: Klasický prestup od 26.6.2020 do 15.7. 2020. Prestup s obmedzením od 18.7. 2020do 30.9. 2020.

2. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti.

3. Upozorňuje, že z dôvodu predĺženia súťažného ročníka 2019-20 I. a II. liga sa v ISSF udiali zmeny nasledovne: Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020. Transfery, ktoré sú viazané na aktuálny ročník prestup s obmedzením, striedavý štart sa v tomto ročníku nedajú zadať. Požiadať o takýto transfer je možné až od 18.7.2020.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ a ostatných na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, pozri ÚS LFZ č. 40/2019-20

2. Kids Fun Academy LM v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje od 20.07.2020 (pondelok) o 17.30 hod. v Závažnej Porube blokový seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C, pozostávajúci zo 4 TJ. Účastnícky poplatok bude 35.-€. Celý program blokového seminára je v prílohe. Prihlášky posielajte mailom priebežne na adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk Príloha: Seminár trénerov LM - INFO.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Vylúčený po 2. ŽK.
DS –  podľa propozícii Pohár LFZ Dospelí - Sportika, zverejnených v ÚS č. 43, podľa  čl. 9/1c, pokuta 10 €.
U 142:  Tomáš Taragel (1199143) TJ Družstevník Liptovská Kokava.
DK na základe rozhodnutie VV LFZ, s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 8 s. s. a 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia (alebo sa považujú za vykonané). Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

KOMISIA  ROZHODCOV

01/1 Prvé zasadnutie KR LFZ pred začiatkom jesennej  časti súťažného ročníka 2020/21  sa uskutoční dňa 16.7.2020 o 15:30 hod. v sídle LFZ.

01/2 Ospravedlnenia: Ivan M. (Letný pohár), Krivoš A. (14.6,21.6.,27.-28.6.), Janíček J. (od 8.6. do odvolania), Laučík J. (19.7.-seminár), Katrák D. (môže 11.7.,18.7. po 15:00 hod. a 25.7.), Krišanda L. (1.7.-31.8.), Holub P. (od 13.7.-26.7. – seminár), Zlejší J. (19.7. – seminár), Bielesch R. (26.7. – finále Pohára LFZ),

01/3 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Žuffa P., Ivan M.,

01/4 KR LFZ berie na vedomie „Podnet“ TJ Družstevník Liptovská Kokava.

01/5 Žiadame všetkých R, ktorí rozhodovali stretnutia Letného pohára 2020, o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac jún 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.07.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).

01/6 Začiatok jesennej časti sezóny 2020/2021 je stanovený na  dni 01.-02.08.2020.

01/7 Letný seminár R spojený s fyzickými previerkami R sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia podľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-19 vydaných vládou SR, na ihrisku v Liskovej dňa 19.07.2020. Prezentácia účastníkov bude od 9:00 hod do 9:30 hod. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 26.07.2020  na ihrisku v Liskovej o 13:30 hod. Letný seminár DZ sa uskutoční dňa 26.07.2020 taktiež na ihrisku v Liskovej o 14:00 hod.  Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

01/8KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 12.07.2020. Termín školenia bude  uchádzačom následne oznámený.

01/9Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na začiatok nového ročníka 2020/2021 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2020-30.06.2021 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R resp. DS, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II. ligy dospelých aj v júli 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v ISSF a to nasledovne, že platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020 a preto je poplatok možné uhradiť až po 17.07.2020 (hráči do 18 rokov - 3 €, hráči dospelí - 6 €, tréneri, DS, DPR, R – 10 € ...).

DELEGAČNÝ LIST finále zimný pohár LFZ

Ľubeľa – Černová 26.7. o 16,00 h. Wosinski Kutnár Katrák na ihrisku v Liskovej

Igor Repa Vladimír Hubka

predseda LFZ  sekretár LFZ

Prečítané: 289x