Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Jozef Kruták predseda 031 05 L.Ondrašová Roľnícka 22 0910 415 325
Ľubomír Chovanko člen 034 91 Hubová 316 0907 819 454
Ľubomír Priesol člen 034 84 L.Sliače, Hlavná 40/162 0908 853 870
Ing. Ivan Fiačan člen 031 01 L.Mikuláš-Palúdzka 0905 866 735