Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo Mail
Pavol Kubala predseda 034 81 Lisková 600 0905 975 504 p.kubala@centrum.sk
Zdenko Mastiš člen 034 01 Ružomberok Majere 11 0908 221 400 zdenko.mastis@gmail.com
Ján Mlynček člen 032 02 Závažná Poruba 10 0903 806 204 chata@chataopalisko.sk
Stanislav Mičuda člen 032 11 Svätý Kríž 0905 642 284 kovmaxlm@stonline.sk
Martin Šimun člen 032 05 Smrečany 28 0907 596 196