Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Igor Bella predseda 034 01 Ružomberok, Lesná 17 0905 412 378
Pavel Frigmanský člen 033 01 L.Hrádok Belanská 537 0908 424 330
Lukáš Strelka člen 034 01 Ružomberok, MFK Žilinská cesta 21