mail Disciplinárnej komisie LFZ: dklfz1@gmail.com

Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Ing. Ján Zeleňák, PhD. predseda 031 04 L.Mikuláš Hruškova 513/4 0907 428 505,0903 510 745
Ivan Haviar člen 031 01 L.Mikuláš Nábrežie 1808/62 0904 889 953
Dušan Gregor člen 031 05 L. Mikuláš Roľnícka 457/12 0915 234 356
Jozef Madliak člen 032 13 Vlachy-Krmeš 220 0907 089 075
Miroslav Zubaj člen Hôrky 266/29, Hubová 0949 850 909