Komisia rozhodcov
LM-KR-2020/2021-0011
Uznesenie k Podnetu TJ Gôtovany (ID 126868 )
KR na svojom zasadnutí dňa 10.9.2020 vzhliadla videozáznam z MFS 4.kola 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Tatran Hybe „B“ – TJ Gôtovany konaného dňa 01.09.2020 o 16:30 hod. na ihrisku v Kráľovej Lehote aj napriek skutočnosti, že Podnet nespĺňa náležitosti Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020 – 2021, časť B. Technické ustanovenia, bod 13. Sťažnosti riešené príslušnými komisiami. Upozorňujeme TJ Gôtovany, že v budúcnosti Podnety, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky nebude KR akceptovať a k nim prihliadať. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu k zápasu TJ Gôtovany (Slovensko) t.j. sťažnosť na verdikty rozhodcu a konštatovala, že uvedený Podnet je opodstatnený. R bude riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.
Rozhodnutie: LM-KR-2020/2021-0011
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 12:12
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 12:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 11.09.2020 12:13