Disciplinárna komisia
LM-DK-2020/2021-0072
Ostatné oznamy v zmysle DP
TJ Partizán Ľubeľa, 6. liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za nezabezpečenie materiálno technických podmienok (nekompletný zvukový záznam z MFS 6.ligy dospelých pri odchode hráčov po skončení stretnutia) zo stretnutia 9. kola , TJ Partizán Ľubeľa – OŠK Lisková, podľa čl. 64/1a .  DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1 DP, v spojení s bodom 7.3. RS
Rozhodnutie: LM-DK-2020/2021-0072
Klub: TJ Partizán Ľubeľa
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 15:07
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 15:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 15.10.2020 15:35