Disciplinárna komisia
LM-DK-2020/2021-0071
Ostatné oznamy v zmysle DP
1. OFC Sliače (6. liga -dospelí). Na základe Správy delegáta stretnutia,  začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS usporiadateľa č.2 (hrubé urážky delegovanej osôby) počas stretnutia 11. kola 6. ligy OFC Sliače – TJ Poľana Hubová, podľa čl. 71/1, 3b DP, zároveň žiada o zaslanie videozáznamu ( tak ako je to uvedené v bode 8/6,7 RS)  do 22.10.2020.
Rozhodnutie: LM-DK-2020/2021-0071
Klub: 1. OFC Liptovské Sliače
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 15:06
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 15:34
Stav: Vyriešené