Disciplinárna komisia
LM-DK-2020/2021-0024
Oznámenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
TJ Družstevník Liptovský Trnovec, 8. liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za nezabezpečenie aby všetci usporiadatelia mali reflexné vesty(HÚ) zo stretnutia 6. kola 8.ligy dospelí, TJ Družstevník Liptovský Trnovec – ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, podľa čl. 64/1a . DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1 DP, v spojení s bodom 7.1. RS.
Rozhodnutie: LM-DK-2020/2021-0024
Klub: TJ Družstevník Trnovec
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 14:57
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 15:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 10.09.2020 14:58