Disciplinárna komisia
LM-DK-2020/2021-0023
Oznámenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
TJ Pribylina(6.liga –dospelí). DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 170,- € za odhlásenie mužstva dospelých podľa, čl. 64/1a a čl. 12/1 DP , v spojení s bodom 9.4. RS.
Rozhodnutie: LM-DK-2020/2021-0023
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 14:54
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 15:04
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 10.09.2020 14:55
POKUTY