Seminár trénerov BFZ

Vyhodnotenie SEMINÁRA TRÉNEROV BFZ – SENEC

(Zdroj: BFZ, Autor: Michal Kováč)
Michal Kováč|23. máj 2018 o 00:00
(Zdroj: BFZ, Autor: Michal Kováč)

Trénersko – metodická komisia Bratislavského futbalového zväzu zorganizovala v termíne 17.5.2018 seminár trénerov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch NTC SENEC.

 

Zabezpečenie, samotná organizácia (materiálne a technické zabezpečenie) a priebeh seminára trénerov futbalu bol na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Seminár bol zameraný na obsah a stavbu tréningovej jednotky skupinovou formou pre kategóriu prípraviek a mladších žiakov.

 

Lektori p. E. Vilčinský, P. Lipnický, M. Skovajsa a L. Póša sa v praktickej časti venovali rozvoju kondície a koordinácie s loptou ako aj TE a TA príprave hráčov. Vrcholom seminára bol workshop k daným témam, ktorý prebiehal ako i iné časti seminára v skupinách (14 resp. 13 trénerov v skupine). Celkový priebeh môžeme hodnotiť kladne, pričom však workshop riešený takouto formou by si vyžadoval väčší časový priestor.

 

Pozitívne hodnotíme organizáciu a výber lektorského zboru, nakoľko obsahová stránka bola na vysokej profesionálnej úrovni.

Seminára sa zúčastnilo 27 trénerov.

 

Súvisiaci obsah