Povolenie k štartu hráča vo vyššej vekovej kategóríí