Komisia mládeže
BFZ-KM-2020/2021-0059
zmena
KM nesúhlasí so zmenou - MŠK Kráľová by hrala behom 24 hodín 2 stretnutia. Dôvod: COVID 19
Rozhodnutie: BFZ-KM-2020/2021-0059
Klub: ŠK Kaplna
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 20:28
Dátum vyriešenia: 25.09.2020 20:28
Stav: Vyriešené