Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0046
kontumácia
PMC2 - 5.kolo: ŠK Báhoň - FK Cinemax Doľany 3 : 0 k ( SP 82/b - nedostavenie sa na stretnutie ). FK Cinemax Doľany poriadková pokuta 50 Euro ( RS BFZ čl.3.5 )
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0046
Dátum zaevidovania: 08.10.2019 05:53
Dátum vyriešenia: 08.10.2019 05:54
Stav: Vyriešené
POKUTY