Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2020/2021-2069
III.liga - FK Slovan Ivanka pri Dunaji - odpoveď KR
"Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa per rollam zaoberala podaním (sťažnosťou) FK Slovan Ivanka pri Dunaji ID 129206 voči udeleniu OT-ČK hráčovi Matejovi Ružičkovi (1301061) v 40´ stretnutia 10. kola III. ligy Bratislava FK Inter Bratislava (A) - FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Na základe vyhodnotenia nasledujúcich podkladov - zápis o stretnutí, správa delegáta stretnutia, správa pozorovateľa rozhodcov a videozáznam zo stretnutia - konštatovala, že rozhodnutie rozhodkyne bolo správne. Hráč sa dopustil priestupku surovej hry - kopnutia súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Nešlo o úmyselný zákrok, ale spôsob, akým hráč priestupok vykonal (rýchlosť, iba minimálna kontrola svojho pohybu), mohol ohroziť zdravie a bezpečnosť súpera. V žiadnom prípade nešlo o priestupok voči vinníkovi, ako sa uvádza v sťažnosti. Sťažnosť ako celok považuje komisia za neopodstatnenú."
Rozhodnutie: BFZ-STK-2020/2021-2069
Klub: FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 10:44
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 10:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
v zmysle RS BFZ bod 12.1 40 EUR 08.10.2020 10:45