Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2020/2021-2068
IV.liga - FK Karpaty Limbach - odpoveď KR
"Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa per rollam zaoberala podaním (sťažnosťou) FK Karpaty Limbach ID 129097 v súvislosti s udelením OT-ČK hráčovi Róbertovi Benčúrikovi (1124016) v 61´ stretnutia 10. kola IV. ligy Bratislava FK Vajnory (A) - FK Karpaty Limbach. Na základe zhodnotenia nasledujúcich podkladov - zápis o stretnutí, správa delegáta stretnutia, správa pozorovateľa rozhodcov, videozáznam z inkriminovanej situácie - konštatuje, že vylúčenie hráča bolo správne. Hráč po predchádzajúcom priestupku súpera (kopnutie v súboji o loptu riskantným spôsobom) pristúpil k súperovi a mimo súboja o loptu ho ramenom udrel do tváre resp. krku nezanedbateľnou silou. V zmysle pravidiel futbalu išlo o hrubé nešportové správanie. Komisia sa nestotožnila s charakteristikou priestupku uvedenou v zápise o stretnutí a v správe pozorovateľa rozhodcov, podľa ktorej bol priestupok vykonaný nadmernou silou. Rozhodca urobil síce správne finálne rozhodnutie, ale situáciu nemal pod vizuálnou kontrolou a v takom prípade považuje komisia za správne aj z hľadiska uplatnenia ducha pravidiel futbalu a princípov spravodlivosti uviesť charakteristiku, ktorá zodpovedala tomu, čo bolo viditeľné na videozázname."
Rozhodnutie: BFZ-STK-2020/2021-2068
Klub: FK Karpaty Limbach
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 10:41
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 10:42
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
v zmysle RS BFZ bod 12.1 10 EUR 08.10.2020 10:42