Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2020/2021-0002
Uznesenie k podnetu FK Inter Bratislava ID 126888
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu zobrala na vedomie pochvalu FK Inter Bratislava vyjadrenú rozhodcom stretnutia 4. kola S3BA SFC Kalinkovo - FK Inter Bratislava Radovanovi Hudymu, Danielovi Kožuchovi a Márii Krčovej.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2020/2021-0002
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 08.09.2020 08:41
Dátum vyriešenia: 08.09.2020 08:41
Stav: Vyriešené