Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2020/2021-0001
Uznesenie k podnetu FC Rohožník ID 126329
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu zobrala na vedomie pochvalu FC Rohožník vyjadrenú rozhodkyni stretnutia 3. kola S3BA ŠK Tomášov - FC Rohožník Petre Pavlíkovej.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2020/2021-0001
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 25.08.2020 13:15
Dátum vyriešenia: 25.08.2020 13:16
Stav: Vyriešené