Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2019/2020-0003
Uznesenie k podnetu FC Rohožník ID 117051
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu berie na vedomie podnet FC Rohožník - poďakovanie za výkon rozhodcu v stretnutiach 11. kola S3BA FC Rohožník - FC Malacky a 12. kola S3BA ŠK Báhoň - FC Rohožník.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2019/2020-0003
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 23.10.2019 09:34
Dátum vyriešenia: 23.10.2019 09:34
Stav: Vyriešené