Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2019/2020-0002
Uznesenie k podnetu SFC Kalinkovo ID 116643
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu berie na vedomie podnet SFC Kalinkovo - poďakovanie za výkon rozhodcov v stretnutí 10. kola S3BA PŠC Pezinok - SFC Kalinkovo.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2019/2020-0002
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 15.10.2019 13:51
Dátum vyriešenia: 15.10.2019 13:52
Stav: Vyriešené