Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2019/2020-0001
Uznesenie k podnetu FK Karpaty Limbach ID 112652
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa podnetom FK Karpaty Limbach zaoberala na svojom zasadnutí dňa 16.8.2019. Okrem obsahu podnetu sa oboznámila so správami DS a PR, ako aj so stanoviskom AR2, ktorý bol na zasadnutie pozvaný. AR2 odmietol, že by sa na adresu klubu počas stretnutia vyjadril tak, ako je uvedené v podnete a odmietol aj akékoľvek urážlivé alebo znevažujúce výroky na adresu ktoréhokoľvek z hráčov FK Karpaty Limbach. Nič zo skutočností uvedených v podnete neobsahujú ani správy DS a PR. Komisia vyhovie podnetu v tom zmysle, aby J. Triskal nebol delegovaný na stretnutia FK Karpaty Limbach.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2019/2020-0001
Klub: FK Karpaty Limbach
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 10:26
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 15:17
Stav: Vyriešené