Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2020/2021-0192
OFK Dunajská Lužná, SD-U19.
OFK Dunajská Lužná, SD-U19. Berie na vedomie podanie klubu prostredníctvom ISSF dňa 12.10.2020 na ŠTK BFZ za napadnutie lavičky usporiadateľmi po stretnutí lll. Ligy SD-U19 medzi družstvami MŠK Kráľová pri Senci – OFK Dunajská Lužná. Obsah podnetu a ďaľšie známe okolnosti prípadu (písomné vyjadrenie rozhodcu a klubu MŠK Kráľová pri Senci) nie sú dostatočným podkladom pre disciplinárnu komisiu a žiada klub OFK Dunajskú Lužnú o doplnenie podkladov potrebné na preukázanie disciplinárneho previnenia, nakoľko známe okolnosti neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2020/2021-0192
Klub: OFK Dunajská Lužná
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 20:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
OFK Dunajská Lužná, SD-U19. Berie na vedomie podanie klubu prostredníctvom ISSF dňa 12.10.2020 na ŠTK BFZ za napadnutie lavičky usporiadateľmi po stretnutí lll. Ligy SD-U19 medzi družstvami MŠK Kráľová pri Senci – OFK Dunajská Lužná. Obsah podnetu a ďaľšie známe okolnosti prípadu (písomné vyjadrenie rozhodcu a klubu MŠK Kráľová pri Senci) nie sú dostatočným podkladom pre disciplinárnu komisiu a žiada klub OFK Dunajskú Lužnú o doplnenie podkladov potrebné na preukázanie disciplinárneho previnenia, nakoľko známe okolnosti neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania. 5 EUR 16.10.2020 20:35