Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2020/2021-0191
Juraj Kovašich 1184009 (TJ Čunovo, IV. liga).
Juraj Kovašich 1184009 (TJ Čunovo, IV. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o nedostatkoch, za HNS hráča po stretnutí (nadávka na rozhodcu) po stretnutí 11. kola S4BA FK Karpaty Limbach – TJ Čunovo, podľa čl.48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 48/1a DP, od 12.10.2020.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2020/2021-0191
Klub: TJ Čunovo
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 20:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Kovašich Juraj Kovašich 1184009 (TJ Čunovo, IV. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o nedostatkoch, za HNS hráča po stretnutí (nadávka na rozhodcu) po stretnutí 11. kola S4BA FK Karpaty Limbach – TJ Čunovo, podľa čl.48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 48/1a DP, od 12.10.2020. 10 EUR 16.10.2020 20:33