Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2020/2021-0109
Roderik Malovec 1317489 – rozhodca stretnutia FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec.
Roderik Malovec 1317489 – rozhodca stretnutia FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec. Predvoláva menovaného na zasadnutie DK BFZ dňa 17.09.2020 o 16,00 hod., ohľadom doplnenia správy v Zápise o stretnutí, podľa čl.74 DP.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2020/2021-0109
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 14:15
Stav: Nové