Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2020/2021-0108
FC Ružinov Bratislava, MD3R B
FC Ružinov Bratislava, MD3R B. Na základe Zápisu o stretnutí 4.kola FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec, začína disciplinárne konanie, za NS funkcionárov klubu Jána Kuklu a Miroslava Hermana, ktorí rozhodcovi stretnutia Roderikovi Malovecovi bránili v odchode zo štadióna. Obaja funkcionári s popisom v zápise rozhodcu nesúhlasia a vyhlásili, že sa popis nezakladá na pravde. Disciplinárna komisia si vyžiada doplnenie podkladov a pokračuje v šetrení prípadu
Rozhodnutie: BFZ-DK-2020/2021-0108
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 14:14
Stav: Nové