Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0128
U.č.128: Milan Vencel, CFK Pezinok-Cajla.
Milan Vencel, CFK Pezinok-Cajla. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie menovaného k U.č.116 a za HNS (hrubá urážka rozhodcu a delegáta pred kamerou) po stretnutí 8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie HU na 2 mesiace, podľa čl. 48/2b DP, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky od 23.09.2019 do 22.11.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0128
Klub: CFK Pezinok - Cajla
Dátum zaevidovania: 05.10.2019 00:06
Dátum vyriešenia: 18.10.2019 22:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Vencel, CFK Pezinok-Cajla. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie menovaného k U.č.116 a za HNS (hrubá urážka rozhodcu a delegáta pred kamerou) po stretnutí 8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie HU na 2 mesiace, podľa čl. 48/2b DP, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky od 23.09.2019 do 22.11.2019. 10 EUR 05.10.2019 00:07