• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek
Úradné správy

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BA-VIDIEK Č.20 ZO DŇA 13.11.2020

Aktualizované 13. nov 2020 o 10:59

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BA-VIDIEK Č.20 ZO DŇA 13.11.2020

SEKRETARIÁT

USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR vydané dňa 5.11.2020

Sekretariát Oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek dáva do pozornosti USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 a uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo 4.11.2020, vydané dňa 5.11.2020.

Viac na linke: https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr

Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za nasledovných obmedzení:

Śportovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

Upozorňujeme a žiadame všetky FK v pôsobnosti BFZ o dodržiavanie všetkých opatrení a usmernení, vydaných štátnymi orgánmi.

Na našej stránke v časti dokumenty sú doplnené nasledovné novelizované predpisy SFZ s účinnosťou od 18. 6. 2019: Registračný a prestupový poriadok SFZ, Súťažný poriadok a Etický kódex SFZ. Poriadky nájdete aj na stránke www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek (S5V, S6V, SD4V) od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, až do odvolania.

OZNAM:

ŠTK ObFZ BA-vidiek oznamuje postup pri ÚPRAVE REALIZAČNÉHO TÍMU NA DRUŽSTVE "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU".

Hlavná zmena spočíva v nominácii osôb do realizačných tímov, ktorá sa netýka hráčov, ale len trénerov a ostatných osôb, ktorí boli uvedení na sezónnej súpiske družstva v ISSF.

Dôležité upozornenie:

Od  6.11.2020 sa vymazali z ISSF všetky osoby uvedené v realizačných tímoch, ktoré budete musieť opakovanie doplniť, ale aj s ich súhlasom. Požadované osoby tak nanovo aktivujete.

Touto cestou upozorňujeme na hlavný problém, ktorý Vás môže postihnúť a to je, že mnohí tréneri nemajú aktívne kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné doručiť email s linkou na potvrdenie žiadosti od Vás, aby Vám dali súhlas na nahratie do súpisky družstva.

Žiadame klubových manažérov, aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov e-mailové adresy a bezodkladne ich poslali aj s registračnými číslami osôb sekretárom podľa toho, o akú súťaž sa jedná, v našom prípade konkrétne o súťaže ObFZ BA-vidiek.

Sekretári doplnia trénerom a požadovaným osobám e-mailové adresy k registračným číslam a aktivujú im osobné účty. Následne, ak sa tréneri prihlásia do ISSF a zmenia si heslo, tak sa stanú ich osobné kontá v ISSF aktívne a bude ich môcť klubový manažér ISSF znovu požiadať o súhlas na umiestnenie do súpisky družstva.

Kompletný návod na použitie nájdete na linke:  https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu o 15:00 hod. v týždni pred reštartom všetkých súťaží riadených OBFZ Bratislava - vidiek v súťažnom ročníka 2020/2021.

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20. 7. 2020 nájdete TU. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0903 718455 - sekretariát, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

KOMISIA MLÁDEŽE

Upozornenie pre FK

KM ObFZ BA-vidiek pozastavuje (prerušuje)všetky súťaže riadené KM ObFZ BA-vidiek (SZV, MZV) od 15. októbra 2020 a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, až do odvolania.

US ObFZ BA - vidiek č.20 zo dňa 13.11.2020.pdf
  • # location: home
  • # location: home

Súvisiace články