• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Nové Zámky
Články

Slávnostné odovzdanie rekonštrukcie častí štadióna - obec ZEMNÉ

Viliam Riška|Aktualizované 24. okt 2018 o 12:39

 V rámci 2. etapy projektu SFZ - "Podpora výstavby rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry" bola jedným z úspešných žiadateľov z novozámockého okresu Nové Zámky aj obec ZEMNÉ (výška fin. príspevku 10.000,-Eur). Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. Tomuto športovému areálu tak za posledné obdobie vďaka progresívnemu prístupu obce a vedenia futbalového klubu, okrem novej reprezentívnej budovy so šatňami a sociálnymi zariadeniami, pribudli aj nové lavičky pre náhradníkov a realizačné tímy, či zrekonštruovaná tribúna so 120 novými sedadlami. Slávnostné odovzdanie sa dňa 21. októbra 2018 uskutočnilo za prítomnosti Ing. Jánosa Bóba - starosta obce Zemné, Mgr. Ladislava Gádošiho - predseda ZsFZ, člen Výkonného výboru SFZ a Ing. Petra Kováča - predseda ObFZ N. Zámky, člen Výkonného výboru ZsFZ. Následne sa odohralo majstrovské stretnutie 11. kola VI. ligy MEVA ObFZ NZ medzi TJ AGRO Zemné - ŠK Svodín (6:0).
 

Súvisiace články