Webstránka www.futbalnet.sk a jej obsah sú chránené copyrightom, autorskými právami a inými formami právnej ochrany intelektuálnych vlastníckych práv, ktorých vlastníkom je Sportnet Media SK, s.r.o. alebo tretie strany. Reprodukovanie alebo použitie materiálov alebo informácií tu uvedených a publikovaných (články, grafické spracovania, obrázky, fotgrafie, audio a video materiály a pod.) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Sportnet Media SK, s.r.o. .

Webstránka obsahuje aj hypertextové odkazy na stránky tretích strán. Sportnet Media SK, s.r.o. nezodpovedá za bezpečnosť alebo správnosť webstránok tretích strán. Prístup na stránky z hypertextových odkazov je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek informácie alebo požiadavky môžete adresovať na Sportnet Media SK, s.r.o., alebo  na office@sportnetmedia.com.