Brankári
Tobias
Kugler
Záložníci
Andrej
Barcík
Jakub
Barcík
Lukáš
Veľký
Miriam
Mojžišová
Oliver Michal
Balčík
Tomáš
Majer
Liam
O' Keeffe
Tobias Ján
Parničan
Milan
Hvodlik
Matúš
Sýkora
Obrancovia
Štefan
Farbiak
Adam
Záchenský
Miroslav
Mojžiš
Daniel
Džubina
Michal
Dado
Samuel
Bartko
Útočníci
Lukáš
Meliška
Maxim Ján
Benko