Brankári
Peter
Nahalka
Útočníci
Adam
Smolár
Erik
Smolár
Martin
Keďuch
Obrancovia
Pavol
Burda
Samuel
Bulava
Tomáš
Glejdura
Stanislav
Malik
Záložníci
Alex
Glejdura
Lenka
Glejdurová
Nela
Fendeková