Brankári
Miroslav
Považan
Obrancovia
Adam
Meliš
Patrik
Meliš
Martin
Budinský
Stanislav
Kicko
Jozef
Zliechovec
Richard
Demko
Záložníci
Miroslav
Meliš
Lukáš
Rybár
Daniel
Kliman
Miroslav
Leba
Marek
Osika
Radoslav
Erhardt
Vladimír
Horváth
Útočníci
Marek
Demko
Adam
Kliman
Slavomír
Mazúr
Jozef
Meliš
Marián
Kliman
Vladimír
Rybár