Brankári
Ladislav Krisztofer
Sípos
Obrancovia
Ľudovít
Rigó
Ľudovít
Rigó
Patrik
Botló
Záložníci
Mehmed
Guti
Lionel
Rigo
Edgar Ľudovít
Mészáros
Útočníci
Dominik
Rigó
René
Rigó
Otto
Botló