Brankári
Marko
Haluza
Obrancovia
Justin
Rigó
Maurício
Zubaj
Lukáš
Danis
Záložníci
Justin
Kiss
Samuel
Franz
Zoltán
Rigó
Kristian Ján
Banyák
Roman
Mezei
Kristián Ronaldo
Kurucz
Útočníci
Nikolas
Botló