Brankári
Michal
Mojžiš
Obrancovia
Viktória
Benková
Boris
Bohó
Záložníci
Sebastián
Slivka
Šimon Pavel
Klamárik
Tamara
Pataiová
Oliver
Kántor
Útočníci
Ján
Kallasch