Brankári
Kristián
Varga
Miroslav
Székely
Obrancovia
Peter
Bukovinský
Dávid
Potocký
Zoltán
Židík
Marian
Javorček
Peter
Naroda
Tibor
Ferner
Útočníci
Jozef
Tóth
Albert
Buday
Miloslav
Majlát
Adam
Tóth
Záložníci
Tomáš
Tasáry
Nándor
Židík
Lukáš
Tóth
Richard
Buday
Lukáš
Pšenka
Andrej
Szabo
Rudolf
Ferner
Patrik
Kluka
Viktor
Vierik