Brankári
Norbert
Heimlich
Erik
Ďurás
Juraj
Csala
Obrancovia
Zoltán
Mintál
Gabriel
Pásztor
Peter
Sťahula
Zoltán
Záchenský
Alan
Matyó
Andreas
Štec
František
Zsóka
Záložníci
Richard
Nanias
Pavol
Goral
Szilárd
Benčok
Dominik
Nagy
Marek
Goral
Lukáš
Nádaždy
Dominik
Nádaždy
Ernest
Halko
Attila
Kürthy
Útočníci
Gabriel
Nagy
Tibor
Fabián
Peter
Kürthy
Peter
Tóth