Brankári
Branislav
Mikula
Jozef
Gálus
Obrancovia
Stanislav
Meňuš
Peter
Gajdoš
Michal
Galus
Tomáš
Petráš
Kamil
Kliment
Záložníci
Martin
Nevlaha
Zdenek
Palonder
Zdenko
Palonder
Ján
Čerba
Lubomír
Slušný
Juraj
Kácha
Peter
Kristín
Jozef
Piatrik
Mário
Brzula
Ľubomír
Schúbert
Jakub
Harman
Andrej
Karcagi
Slavomír
Kliment
Útočníci
Ľubomír
Gregáň
Jozef
Baša
Stanislav
Petráš
Anton
Jakubík
Miloslav
Kanta