Brankári
Adrián
Jusko
Záložníci
Maxim
Pástor
Július
Baščur
Gabriel
Jaklovský
Peter
Rerko
Kristofer
Bridges
Obrancovia
Bence
Lukáč
Oliver Hugo
Pelegrin
Matúš
Vešeléni
Útočníci
Alexej
Žiga
Marcel
Ballók
Matej
Juhás
Liana
Spišáková