Brankári
Jozef
Potoma
Obrancovia
Jakub
Hurný
Erik
Vrabeľ
Jaroslav
Šugár
Marián
Macko
Radoslav
Antol
Marek
Vrabeľ
Lukáš
Medvec
Patrik
Mikita
Záložníci
Ján
Šafranko
Dávid
Petrik
Jakub
Bučko
Tomáš
Korba
Milan
Safko
Jozef
Gonos
Ján
Puchír
Útočníci
Martin
Staško
Peter
Gula
Anton
Vaško
Tomáš
Manduľa
Šimon
Pundžák
Dominik
Gombár