Brankári
Dávid
Gabura
Kristián
Tengeri
Záložníci
Erik
Baďura
Samuel
Popelák
Samuel
Studený
Alan
Czinege
Samuel
Gabura
Patrik
Volf
Samuel
Tordaji
Obrancovia
Maxim
Srna
Dávid
Bordáč
Matej
Zvolenský
Peter
Kyselica
Rastislav
Sabo
Útočníci
Matúš
Horvát
Adam Marian
Verníček
Lukáš
Blaščák
Simona
Cedulová
Martin
Hargaš
Alexander
Sabo
Ivan
Schmögner
Filip
Jurkovič